Menu

‹ Nasiona i środki ochrony roślin

Opryski:

infolinia 500 054 255

Sulcotrek 500 SC 5l Środek chwastobójczy po wschodowy

Nr ID-258468

Dostępność: Tak

Kategoria: Ochrona kukurydzy

369.90 zł

darmowa dostawa zamówień
zwrot bez tłumaczenia w ciągu 14 dni
zamów dziś, wysyłka w ciagu 24h
profesjonalne doradztwo

Opis produktu

Nota prawna


Sulcotrek 500 SC 5l

Herbicyd
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

sulkotrion (związek z grupy trójketonów) – 173 g/l,
terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 327 g/l.

Środek chwastobójczy o działaniu układowym w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania z wodą. Środek stosowany nalistnie po wschodach rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania głównie chwastów dwuliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna sulkotrion zaliczana jest do grupy F2, a substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1.

Sulcotrek 500 SC zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się działaniu. Sulkotrion pobierany jest głównie przez liście i w mniejszym stopniu przez korzenie. Substancja ta blokuje syntezę karotenoidów w roślinie, co powoduje utratę chlorofilu i zakłóca przebieg fotosyntezy.
Zanik barwników prowadzi do bielenia chwastów, a następnie do ich zamierania. Terbutylazyna pobierana jest głównie przez korzenie (w mniejszym stopniu przez liście) i transportowana przez ksylem do merystemów wierzchołkowych i liści, powodując początkowo chlorozy dolnych liści, następnie nerkozy, zahamowania wzrostu, zasychanie i zamieranie chwastów. Działanie tej substancji polega na zakłóceniu przebiegu fotosyntezy, rozpadu chlorofilu i zakłóceniu w funkcjonowaniu membran komórkowych.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

KUKURYDZA
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wschodach w fazie 1-6 liści rośliny uprawianej (BBCH 11-16).
Optymalnie zaleca się zastosowanie środka we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, tj. w fazie 2 liści właściwych dla chwastów dwuliściennych rocznych jarych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy.

1. Środek stosowany zgodnie z zaleceniami etykiety w określonych fazach rozwojowych rośliny uprawnej i chwastów, nie ma negatywnego wpływu na wzrost, rozwój i plonowanie kukurydzy.

2. Środka nie stosować:

w kukurydzy cukrowej, w fazie rozwojowej kukurydzy innej niż zalecane, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki, podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem,podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne (wskazane jest wyznaczenie 5 m strefy ochronnej od sąsiednich upraw),
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.

4. Środek zawiera substancje czynną sulkotrion z grupy trójketonów (inhibitory syntezy karotenoidów – inhibitory 4-HPPD – Grupa HRAC F2) i substancję czynną terbutylazyna z grupy triazyn (inhibiotory fotosynezy – inhibitory fotosystemu II – Grupa HRAC C1). W celu uniknięcia powstania form odpornych chwastów na substancje z tych grup należy unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków chwastobójczych zawierających substancje czynne z grupy trójketonów i triazyn lub innych, wykazujących ten sam mechanizm działania. Nie należy także stosować środka na stanowiskach, gdzie występują biotypy chwastów o potwierdzonej odporności na substancje czynne z wyżej wymienionych grup.


 


*Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie- osoby pełnoletnie – oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art.28 dla użytkowników profesjonalnych posiadających aktualne szkolenie.

*UWAGA: środki ochrony roślin mogą być szkodliwe dla człowieka i środowiska. Dokładne informacje na temat szkodliwości oraz bezpieczeństwa stosowania znajdują się na etykiecie każdego środka - przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i postępować ściśle według jej zaleceń.

*''Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa . Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu,,

*Opis na stronie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie, zgodnie z ewentualną zmianą rejestracji środka. Aby uniknąć nieporozumień, najlepiej przed zakupem zapoznaj się ze szczegółami rejestracji danego preparatu.

*Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie
*Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie- osoby pełnoletnie – oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art.28 dla użytkowników profesjonalnych posiadających aktualne szkolenie.

*UWAGA: środki ochrony roślin mogą być szkodliwe dla człowieka i środowiska. Dokładne informacje na temat szkodliwości oraz bezpieczeństwa stosowania znajdują się na etykiecie każdego środka - przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i postępować ściśle według jej zaleceń.

*''Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa . Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu,,

*Opis na stronie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie, zgodnie z ewentualną zmianą rejestracji środka. Aby uniknąć nieporozumień, najlepiej przed zakupem zapoznaj się ze szczegółami rejestracji danego preparatu.

*Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie

Spodobają Ci się również

Ostatnio oglądane produkty

Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Bank 10 Bank 11 Bank 12 Bank 13 Bank 14 Bank 15 Bank 16 Bank 17 Bank 18 Bank 19 Bank 20 Bank 21 Bank 22
© Copyright - Sklep-rokicki.pl. Projekt: Projektowanie sklepów internetowych