Menu

‹ Nasiona i środki ochrony roślin

Opryski:

infolinia 500 054 255

Proelium 500 Organic organiczna alternatywa dla glifosatu

Nr ID-258454

Dostępność: Tak

Kategoria: ROUNDUP / ZAMIENNIKI

49.00 zł

darmowa dostawa zamówień
zwrot bez tłumaczenia w ciągu 14 dni
zamów dziś, wysyłka w ciagu 24h
profesjonalne doradztwo

Opis produktu

Nota prawna


Organiczna alternatywa dla glifosatu

ORGANICZNY preparat zmniejszający dawkowanie herbicydów, który może zastąpić z powodzeniem glifosat (m.in substancja czynna w Roundupie) w walce nawet z uciążliwymi chwastami nie wprowadzając przy tym syntetycznych substancji chemicznych do naturalnego środowiska

Preparat PROELIUM jest bezpieczny dla środowiska ponieważ w jego składzie znajduje się opatentowana mieszanina wyciągów roślinnych 20% z wodą.

-Preparat działa identycznie jak glifosat niszcząc również części podziemne roślin.

-Opakowanie 500ml gotowego preparatu wystarcza na pokrycie 25m2 międzyrzędzie. Zaleca się stosowanie preparatu rano lub godzinach popołudniowych/wieczornych.

- Dokładniejsze pokrycie części nadziemnych rośliny powoduje szybszy, widoczny efekt. Przy Optymalnych warunkach zauważalny jest po 14 dniach od momentu zabiegu.

-W uprawach EKO czy BIO zalecamy zastosowanie octu spirytusowego (dopuszczalny herbicyd do upraw ekologicznych)

Dawkowanie

Produkt Proelium 500 zaleca się stosować w postaci mieszaniny zbiornikowej z nieselektywnymi herbicydami. Zalecane stężenie cieczy roboczej 50%.

Uprawy : Rośliny rolnicze ,sady, Warzywa , Rośliny ozdobne,

Dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu PROELIUM 500 ze środkami mogącymi wykazywać działanie fitotoksyczne. Zastosowanie PROELIUM 500 może zwiększyć ryzyko występowania objawów fitotoksyczności. Przed użyciem należy uważnie przeczytać etykietę herbicydu, z którym jest stosowany adiuwant.

Sporządzenie cieczy użytkowej

Nie ma określonej kolejności przygotowania mieszaniny zbiornikowej . Nie mniej jednak należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na etykiecie herbicydu , z którym stosowany jest adiuwant. Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć .

Warunki Bezpiecznego stosowania produktu.

Środki ostrożności dla osób stosujących produkt: Nie jeść, nie pić oraz nie palić podczas stosowania preparatu. Nie wdychać rozpylonej cieczy roboczej . Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować odpowiednia odzież ochronną, rękawice ochronne i ochronę twarzy. Należy stosować również odpowiednie środki ograniczające ryzyko narażenia zalecane na etykiecie herbicydu, z którym stosowany jest produkt PROELIUM 500 .

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego.

Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Warunki bezpiecznego przechowywania.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej 5 stopni, i poniżej 30 Stopni. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Nie przechowywać razem z żywnością , napojami i paszami dla zwierząt.

Warunki bezpiecznego usuwania produktu i opakowania

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po produkcie do innych celów. Niewykorzystany produkt przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych . Opróżnione opakowania po produkcie można potraktować jako odpady komunalne,.


Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie- osoby pełnoletnie – oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art.28 dla użytkowników profesjonalnych posiadających aktualne szkolenie.

UWAGA: środki ochrony roślin mogą być szkodliwe dla człowieka i środowiska. Dokładne informacje na temat szkodliwości oraz bezpieczeństwa stosowania znajdują się na etykiecie każdego środka - przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i postępować ściśle według jej zaleceń.

‘’ Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa . Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu,, .

***Opis na stronie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie, zgodnie z ewentualną zmianą rejestracji środka. Aby uniknąć nieporozumień, najlepiej przed zakupem zapoznaj się ze szczegółami rejestracji danego preparatu.

*Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie- osoby pełnoletnie – oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art.28 dla użytkowników profesjonalnych posiadających aktualne szkolenie.

*UWAGA: środki ochrony roślin mogą być szkodliwe dla człowieka i środowiska. Dokładne informacje na temat szkodliwości oraz bezpieczeństwa stosowania znajdują się na etykiecie każdego środka - przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i postępować ściśle według jej zaleceń.

*''Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa . Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu,,

*Opis na stronie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie, zgodnie z ewentualną zmianą rejestracji środka. Aby uniknąć nieporozumień, najlepiej przed zakupem zapoznaj się ze szczegółami rejestracji danego preparatu.

*Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie
*Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie- osoby pełnoletnie – oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art.28 dla użytkowników profesjonalnych posiadających aktualne szkolenie.

*UWAGA: środki ochrony roślin mogą być szkodliwe dla człowieka i środowiska. Dokładne informacje na temat szkodliwości oraz bezpieczeństwa stosowania znajdują się na etykiecie każdego środka - przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i postępować ściśle według jej zaleceń.

*''Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa . Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu,,

*Opis na stronie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie, zgodnie z ewentualną zmianą rejestracji środka. Aby uniknąć nieporozumień, najlepiej przed zakupem zapoznaj się ze szczegółami rejestracji danego preparatu.

*Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie

Ostatnio oglądane produkty

Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Bank 10 Bank 11 Bank 12 Bank 13 Bank 14 Bank 15 Bank 16 Bank 17 Bank 18 Bank 19 Bank 20 Bank 21 Bank 22
© Copyright - Sklep-rokicki.pl. Projekt: Projektowanie sklepów internetowych